Burhan Oralay
 
BURHAN ÖRALAY


ADIMIN ÖYKÜSÜ  :

Babamın amcası rahmetli Ziya Öralay (Ankara’nın en uzun caddesinie adı verilmiştir) adımı “BÜRHAN” olarak koymuş ama babam Turhan Öralay, adımı nüfusa yazdırırken “BURHAN” olarak yazdırmış, çünkü adam bürokrasiyi de biliyor, halkını da tanıyor. İnsanların büyük bir kısmının Bürhan’ı anlamakta zorlanacağını, bir çok yerde bu adı yanlış yazacaklarını öngördüğü için yaşamımda ismim sebebi ile sıkıntı çekmemi önlemek istemiş ve pek te doğru yapmış. Örneğin birisi bana noterden vekalet verirken adım “Burhan” diye yazılsa ve nüfus cüzdanımda “Bürhan” olsa ilgili resmi dairede genelde o vekalet iş görmeyecektir. Hele hele noterde bir alım veya satım işi varsa kesinlikle iş görmeyecektir. Bunun  için babama her zaman müteşekkir ve duacı olmuşumdur. Aynı sebeple 4 çocuğuna da asla 2. bir isim vermemiştir ve bu konuda benim de herkese hararetli tavsiyem çocuklarına bir tek ve olabildiğince yalın isim koymalarıdır ve lütfen inansınlar ki tek ve yalın isim çocuklarını daha mutlu kılacaktır.

ADIMIN ANLAMI    :

BURHAN  :   Beyazlaşmak, hastalıktan kurtulup iyileşmek, delil getirmek, galip gelmek anlamlarındaki Arapça "b-r-h" kökünden türeyen BÜRHAN, sözlükte kesin delil, kanıt, hüccet anlamlarına gelir.

Kur'an-ı Kerim'de isim şeklinde 8 Ayet-i Kerim’de geçmekte olup, hak ile batılı, doğru ile yanlışı ayıran bütün şüpheleri gideren kesin delil anlamında kullanılmaktadır.

Gazzalî, Bürhan’ı "doğruluğu devamlı olan, değişikliğe uğraması imkânsız olan ve kesin bilgi meydana getiren delildir" diye tanımlamıştır.

Fıkıh usulûnde, fıkhî kıyas ve kesin delile; Kelam ilminde Allah'ın varlığını ispat etmede kullanılan delillere Bürhan denilmiştir.

Mantık ilminde Bürhan, bir kıyasta sonucun ispat edilmesini sağlayan orta terimdir.

İlk ve orta çağ felsefesinde sadece aklın verilerine dayanan delillere Bürhan denilirken, modern felsefede hem akılsal, hem de tecrübesel delillere Bürhan denilmektedir. Çağdaş felsefeciler bu iki delilin, en mükemmel delil olduğunu kabul etmişlerdir.

Halk arasında Bürhan, Burhan olarak yazılıp söylenmektedir. Çeşitli sözlüklerde Burhan, Belge, İspat, İlahi Aydınlık, Hakkı Batıldan – İyiyi Kötüden Ayıran Delil, Belgit olarak açıklanır.

Bir kısım cahillerin veya zibidilerin sözlüklerinde Burhan karşılığına buhran yazıyor ama elbette asla ve asla gerçek anlamıyla hiç bir ilgisi yoktur.

Rahmetli Ziya dedeme de hem müteşekkir hem de duacıyım ki bana yalnızca iki heceli ve yalın ama anlamı yüksek bir isim koymuş.

Ben de bütün yaşamımın her anında hak peşinde koştum, haksızlıklara direndim, haksızlık yapmamaya özen gösterdim.

.. Ve elbette ki varlığının şahitliğine asla ihtiyacı olmayan, kendiliğinden var olan ve kendisinten başka herşeyi yaratan, Kur’an – ı Kerim’deki kelamın sahibi Allah’ın varlığına adımın bütün özellikleri ile tanıklık yaparım.

 
 
Designed by Hasan ÇELİKYÜREK
Yayım : 03.06.2012 Son Güncelleme : 21.07.2013
Site İçeriğinin İzinsiz Alınması Kopyalanması Yasaktır. © - 2005